ความเป็นมา

มันเริ่มมาจากบาร์โค้ด

ติ๊ดเสียงการสแกนหมากฝรั่ง Wrigley’s รส Juicy Fruit ซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกที่ถูกสแกนบาร์โค้ดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2517

ในปัจจุบัน บาร์โค้ดนั้นมีบทบาทสำคัญในซัพพลายเชนในการทำให้มีสินค้าบนชั้นวางในเวลาที่ต้องการ

เราจัดการมาตรฐานการใช้บาร์โค้ดในห้างค้าปลีก ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ หากคุณต้องการใส่บาร์โค้ดลงบนสินค้าที่สามารถสแกนได้ทั่วโลก คุณต้องปรึกษาเรา

แต่ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเราจะเริ่มต้นมาจากบาร์โค้ด มาตรฐานของเราก็ค่อยๆ มีการพัฒนาเพี่อสะท้อนและกำหนดแนวทางบนโลกที่เราอาศัยและทำงาน

มาตรฐานสากล GS1 ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในหลายภาคส่วน จากห้างค้าปลีกและด้านสุขภาพ ไปยังด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ GS1 ทำงานเพื่อสมาชิกของเราอย่างสม่ำเสมอ เราช่วยเปิดประตูและลดคาใช้จ่ายในการทำธุรกิจ