เกี่ยวกับเรา

GS1 เป็นองค์กรมาตรฐานกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ทั่วโลก
เรามี 112 ประเทศสมาชิกทั่วโลก
เราสร้างมาตรฐานให้กว่า 1 ล้านบริษัท
นับเป็น 25 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 150 ประเทศ
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ถูกสแกนมากกว่า 5,000 ล้านครั้งในแต่ละวัน

“ธุรกิจจะง่ายขึ้นหากลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ และลูกค้า พูดภาษาเดียวกัน”

พวกเราทั้งหมดนั้นทำทุกอย่างด้วยวิถีทางของตัวเอง ถึงแม้ว่าความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยเสริมความเป็นองค์กร แต่ก็ทำให้เกิดอุปสรรคเมื่อทำงานร่วมกับองค์กรอื่นเช่นกัน
ปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ GS1 สามารถช่วยเหลือได้
ไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรในแบบของคุณ ความสามารถในการระบุ บันทึกข้อมูล และการแชร์ข้อมูล เป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ มาตรฐานสากล GS1 สามารถช่วยให้ท่านใช้ภาษาร่วมกันเพื่อการการระบุ บันทึกข้อมูล และการแชร์ข้อมูล ตลอดกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน
เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการทุกประเภท ทุกขนาดธุรกิจ
และถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นในการแข่งขันอย่างแข็งขัน ในบางครั้งความร่วมมือเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า ปรัชญาดังกล่าวได้ออกแบบโครงสร้างและทำให้เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อตอบรับมาตรฐานที่เหมาะสมกับสมาชิกของ GS1
หากต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GS1 จงเรียนรู้ว่าบาร์โค้ดได้นำพาทุกสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ได้อย่างไร
GS1 ทำอะไรบ้าง?